EN-SE Terminology-Ordlista

(US English – Svenska)

 

 

Projektledningsstandarden PMBOK Guide – svensk utgåva

Världens mest erkända standard för projektledning finns nu på svenska. Efter stark efterfrågan från många olika håll har WSP Sverige AB i samverkan med Project Management Institute(PMI) valt att ta fram en svenskspråkig utgåva av PMBOK Guide 5th Edition (A Guide to the Project Management Body of Knowledge). Som erkänd global standard används den inom en mängd olika branscher och tillämpningsområden världen över. Genom denna svenska översättning är förhoppningen att kunna bidra till att öka den generella kunskapen om projektledning i Sverige.

Boken riktar sig till alla som vill förbättra sina kunskaper inom projektledning. Den lämpar sig särskilt väl för dig som är intresserad av någon av PMI:s certifieringar inom projektledning. Boken ger en mycket heltäckande bild av alla aspekter inom projektledningsområdet och belyser bland annat områden som:

Vad är projekt och projektledning?
Relationer mellan portföljstyrning, programstyrning, projektledning och projektägarstyrning
Projektledarens roll
Projektledningsprocesser
Integrerad projektstyrning
Omfattningsstyrning i projekt
Tidsstyrning i projekt
Kostnadsstyrning i projekt
Kvalitetsledning i projekt
Personalhantering i projekt
Kommunikationshantering i projekt
Riskhantering i projekt
Hantering av upphandling i projekt
Intressenthantering i projekt
Sociala färdigheter för projektledning

 

projektledare.info/projektledarordlista.html

(Sortable table, click on header.)

Country Paid vacation days Paid public holidays Total paid leave
Australia 20 10 30
Brazil 10-22 12 22-34
Canada 10-20 6-10 16-30
China 5-15 11 16-26
Denmark 25 11 36
EU, minimum 20 0 20
Finland 25 11 36
France 25-37 11 36-58
Germany 20 10 30
Ireland 20 9 29
Italy 20 12 32
Mexico 6 7 13
Norway 25 10 35
Spain 22 11 33
Sweden 25 9 34
United Kingdom 20 8-10 28
United States 0 (Yes, Zero) 0 0

United Stat