Kostnader (bygga hus)

 

 

bygg.se – Kostnader vid husbygge

Från bygg.se/husbyggarskolan/del-10-kostnader-vid-husbygge/.

VARNING: Artikeln har ingen tidsindikering och med tanke på siffrorna (total 5 miljoner för hus i Stockholms skärgård…) så känns den rätt gammal. Men, som introduktion till vilka olika TYPER av kostnader man kan behöva ta hänsyn så är den ok.

“När man bygger hus kan kostnaderna variera kraftigt, inte bara med vilken husmodell och tillverkare man väljer, men även med var i landet man bygger, vilken entreprenadform man väljer, hur mycket arbete som krävs på tomten och om det redan finns anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Därför är det svårt att göra en uppskattning av kostnader vid husbygge, men som tumregel brukar man säga att ett lösvirkeshus som är platsbyggt kostar från 8 000 kronor kvadratmetern, ett nyckelfärdigt hus kostar mellan 12 000 kronor och 25 000 kronor kvadratmetern, medan ett arkitektritat stenhus kan kosta 30 000 kronor kvadratmetern eller mer.

Här har vi angett några exempelkostnader för ett fiktivt hus i stadsnära miljö som man kan ha i åtanke när man planerar att bygga hus:

 • Tomt kan kosta allt från några hundra tusen kronor till flera miljoner, köper man stadsnära tomt, t.ex. i Stockholms skärgård, bör man räkna med priser från 2 000 000 kronor.
 • Nyckelfärdiga husmodeller med totalentreprenad kostar ofta från 2 000 000 kronor.
  • Eller om man valt att anlita egenarkitekt kostar detta allt mellan 200 000 och 500 000 kronor (och sedan tillkommer förstås kostnaden för anpassningen eller platsbygget med material och entreprenad om detta krävs). Vi kommer inte räkna med denna kostnad i detta exempel då vi tänker oss ett nyckelfärdigt hus med totalentreprenad.
 • Kostnader för tillval kan lätt skena iväg, man bör räkna med minst 10 000 kronor extra i tillval.
 • Lagfart och avgift är 1,5 % av tomtpriset plus 895 kronor, i detta exempel runt 30 000 kronor.
 • Bygglov beror på kommun och varierar kraftigt, men kan kosta från 40 000 kronor i Stockholms skärgård.
 • Pantbrevet är 2 % av det totala lånet och kan i detta fall kosta 80 000 kronor.
 • Ränta på byggnadskreditiv beror på lånets storlek och hur länge man lånar pengar och kan i detta fall kosta 100 000 kronor.
 • Material till grund kan kosta 100 000 kronor.
 • Själva husgrunden kan kosta 150 000 kronor.
 • Vatten och avlopp (om inte kommunalt vatten och avlopp finns) kan variera kraftigt i pris, här använder vi en exempelkostnad på 150 000 kronor.
 • Nyanslutning av el kan kosta 30 000 kronor.
 • Fiberanslutning  kan kosta 10 000 kronor.
 • Garage kan kosta från 150 000 kronor.
 • Räkna med att färdigställande av fastigheten och tomten kostar minst 100 000 kronor över ovan kostnader.

Totalpriset för vårt exempelbygge i Stockholms skärgård skulle alltså ligga runt 5 miljoner kronor.”

NÄR ÄR DEN HÄR artikeln skriven….? 5 mill för husbygg i Stockholms skärgård…? Sign Us UP! No, We’ll take two, or three!

Husbyggarskolan

Del 1 – Tomten
Del 2 – Arkitekten
Del 3 – Planlösningen
Del 4 – Entreprenadformer
Del 5 – Pappersarbete 1
Del 6 – Pappersarbete 2
Del 7 – Slutlig beställning
Del 8 – Byggstart
Del 9 – Besiktning och inflyttning
Del 10 – Kostnader vid husbygge