Leva på tegel

Leva på tegel, från danska “leve af mursten” google.com/search?q=leve+af+mursten.

En artikel från Faglige Seniorer, 2019-09-09:

 

Excel (desktop) “Cash-or-Loan-or-Rent-ForLIving-J&P-INV.xlsx”

/Users/johan/Dropbox (Personal)/J&P/Homes! RE! J&Ps/Berga!/222 2-22 Johan, 1396 kvm/Bygga! hus! i Berga!/Ekonomi/Cash-or-Loan-or-Rent-ForLIving-J&P-INV/Cash-or-Loan-or-Rent-ForLIving-J&P-INV.xlsx

 

START Köper hus
“Kontant”
På banken År 1 IN 5 mkr – 5 mkr
På banken År 1 UT   0 mkr
Att leva på
Balansräkning Hus EK

 

Hus Kontant

Värdeförändring: använder 2% per år, och antar ökande värde, som medel, f

År 1 År 2 År 3
Hus Värde 4 mkr 4.1 4.2
0 mkr 0 0
Hus EK 4 mkr 4.1 4.2
Bank saldo IN 1 mkr 0.9 0.8
100kkr 100k 100k
0.9 mkr 0.8 0.7
4.9mkr 4.9 4.9

 

  • Alt 2: lånar 30%
    • 4 mkr hus, 1.2 mkr kontant, 2.8 mkr i lån – som då finns att använda till lån/bostadskostnader
År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 .. År 10 .. År 20 År 30
Hus Värde 4 mkr 4.08 4.16 4.24 4.33 4.78 5.83 7.10
 
Alt 1 – Köper kontant
Hus Värde 4 mkr 4.08 4.16 4.24 4.33 4.78 5.83 7.10
Hus Lån 0 0 0 0 0 0 0 0
Hus EK 4 mkr 4.08 4.16 4.24 4.33 4.78 5.83 7.1
Bank saldo IN 1 mkr 0.9 0.8 0.7 0.6 0.1 0 0
Spendera, Leva -0.1 mkr -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0 0
Bank saldo UT 0.9 mkr 0.8 0.7 0.6 0.5 0 0 0
∑ tillgångar 4.9 mkr 4.88 4.86 4.84 4.83 4.78 5.83 7.1
Alt 2 – Med lån, Leva på Tegel
Hus Värde 4 mkr 4.08 4.16 4.24 4.33 4.78 5.83 7.10
Hus Lån 2.8 mkr 2.77 2.74 2.72 2.69 2.66 2.52 2.24 1.96
Hus EK 4 mkr 4.08 4.16 4.24 4.33 4.78 5.83 7.1
Bank saldo IN 3.8 mkr 0.9 0.8 0.7 0.6 0.1 0 0
Huslån -111k -109k
Spendera, Leva -0.1 mkr -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0 0
Bank saldo UT 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0 0 0
∑ tillgångar 4.9 mkr 4.88 4.86 4.84 4.83 4.78 5.83 7.1

 

Hus med Lån, Leva på Tegel

Värdeförändring: använder 2% per år, och antar ökande värde, som medel, f

År 0 År 1 År 1
Hus Värde 5 mkr 5.1 5.2
Hus Lån ###0 mkr 0 0
Hus EK 5 mkr 5.1 5.2
Bank saldo 0 mkr 0 0
∑ tillgångar 5 mkr 5.1 5.2