Trosa – Vagnhärad – Västerljung

Generellt

“1992 bildades Trosa kommun. De tre tätorterna Trosa, Vagnhärad och Västerljung skulle bli en egen kommun, olik alla andra. En kommun för invånarna, nära invånarna och i dialog med invånarna.” [trosa.se/kommunfakta10/ R:2022-08]

 • trosa.se/ – Trosa Kommun
  • Turistcenter – redirects to trosa.com. Mer nedan.
 • trosa.se/kommunfakta10/, bara ett litet extrakt (Sep 2022)
  • Invånare: 14 658 (Scb 31/12 2021)
  • Tätorter: Trosa, Vagnhärad, Västerljung
  • Avstånd till Stockholm: 7 mil
  • Antal helårshushåll: 6 356 (31/12 2020)
  • Antal sommarhushåll: 1 213 (ca)

 

Tourism

Tourism, own site/domain (.com)