Beskattning av Amerikanska tillgångar i Sverige, inkl. pensionsformer

 

 

Vad Beskattning i Sverige Beskattning i US
Social Security NEJ! P.g.a. skatteavtalet mellan Sverige och USA.#### YES, p.g.a. National
401(k) Ja, i inkomstslaget Tjänst [texter nedan]
IRA Ja, i inkomstslaget Kapital [texter nedan]
Roth IRA #######
Pensions Ja, i inkomstslaget Tjänst [huvudregel, texter nedan]

 

Extrakt från www4.skatteverket.se/download/18.7433fa3716e1e22be701c79b/1698823570791/HFD%202019%20ref%2013.pdf:

13. Av 11 kap. 1 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL, framgår att pension och andra inkomster som erhålls på grund av tjänst som huvudregel ska tas upp som intäkt i inkomstslaget tjänst.

Amerikansk 401(k)-plan

Den inbetalning som görs av arbetsgivaren till en arbetsgivaradministrerad amerikansk pensionsplan (401(k)-plan) är en skattepliktig tjänsteinkomst för den anställda. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen infaller beskattningstidpunkten inte vid arbetsgivarens inbetalning till planen utan vid en senare tidpunkt när pensionskapitalet förs över till ett s.k. IRA-konto (i form av ett bankkonto i eget namn) (Skatteverkets rättsfallskommentar Beskattningstidpunkten för pension från USA om HFD 2019 ref. 13). [www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2024.1/324006.html]

 

IRA (amerikanskt pensionsparkonto)

Ett privat pensionssparande på ett IRA-konto i form av ett bankkonto i eget namn (Individual Retirement Arrangement) beskattas enligt Skatteverket inte som pension eftersom den inte ryms inom inkomstskattelagens definition av pension (10 kap. 5 § IL). Tillgångarna på ett sådant konto beskattas som inkomst av kapital. Läs mer om såväl löpande kapitalbeskattning som kapitalvinstbeskattning vid avyttring av tillgångar. Läs mer om IRA-konto i form av ett bankkonto i Skatteverkets rättsfallskommentar. [www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2024.1/326259.html#:~:text=Ett%20privat%20pensionssparande%20p%C3%A5%20ett,beskattas%20som%20inkomst%20av%20kapital.]

 

 

OLD – ARCHIVE – WORK-IN-PROGRESS MATERIAL

From and earlier used page “US Retirement Savings Forms and Taxation in Sweden, Beskattning i Sverige”, (jandp.biz/inv/finplan/skatter/us-retsavings-and-taxation-in-sweden/)

Document History:

 1. 2023-10-09 Mon. A first stab at it.

Basics – Grundläggande

Swedish / Sverige

Overview of US Savings Forms (Retirement-related)

Vilken / vilka form av amerikanska pensionssparanden är mest fördelaktiga för en person som bor och skattar i Sverige…?)

A.US Savings Form B.Contributions C.Transaction D.Taxation in US
(when live in US)
E.Taxation in US
(when live in SE)
F.Taxation in Sweden
(when live in SE)
G.Bottom-line
1.Social Security Pre-tax.
Obeskattade medel.
Monthly payments Yes. Duh. As Income. ###???Always! To IRS. US-law, a bit of special case that SS is always taxed in the US independently of where the recipient is living. If understood things correctly… Ja. Som Pension, dvs som Inkomst av tjänst.
Med avdrag för skatt som betalas till IRS.
Räkna med kommunalskatt, minst.
Inkomst av tjänst-beräkning.
Med avdrag för ev. skatt som dras/betalas i USA.
2.401(k) Pre-tax.
Obeskattade medel.
Withdrawals Yes. Duh. As Income. Nej. ???### Ja. Som Pension, dvs som Inkomst av tjänst. Räkna med kommunalskatt, minst.
3.IRA – traditional,
Rollover IRA
Pre-tax.
Obeskattade medel.
0.Rollover fr. 401 No. No Ja. VID tillfället för Rollover.
Dvs, ingående saldo måste alltså sen ses som ingående VÄRDE, kostnadsbas, BESKATTADE medel. (???)
Räkna med kommunalskatt, minst.
skatteverket.se 2019-11-06
OM BOSATT i Sverige när konverteringen sker. Men, VAD gäller om konverteringen skedde när bodde i USA….?!
1.Gains/Earnings No. Taxation when withdraw. Nej. Ja. Som Kapital, ej Tjänst. Räkna med statlig Kapitalskatt (30%).
2.Withdrawals Yes. As Income. Well… ###??? Well… Ja… Med justering av ingående värde, dvs vilken tidigare obeskattad vinst som föreligger. Kanske blir väldigt komplicerat(?) Räkna med statlig Kapitalskatt (30%).
SE1. Jmf svenskt sparkonto, investeringar i någon form (Beskattade pengar) 1.Vinster (Gains) Yes… as assume general rule at least No. Ja. Som Kapital. Räkna med statlig Kapitalskatt (30%).
2.Uttag (Withd.) No…. as assume general rule at least No. Nej. Eftersom allt på kontot i slutändan är redan beskattat. Ingen beskattning på vanliga uttag.
4.Roth IRA Post-tax, i.e. payments into account is with already taxed money. 1.Gains/Earnings No. (Taxfree growth) More below. Ja. Som Kapital, misstänker jag. Räkna med statlig Kapitalskatt (30%), om i Sverige.
Ta ut pengarna och stoppa på annat sparande medans är bosatt och skatteskyldig i USA.
2.Withdrawals No. None. Withdrawals including from both contributions and any earnings  are tax-free. Ja. Åtminstone ‘what makes sense’, eftersom aldrig tidigare beskattade medel. Och måste bli som Kapital, ej Tjänst.
5.Pension plans in general (States, local gov., like Texas and counties; from companies – increasingly rare in the US) Pre-tax 1.Gains/Earnings (No, within the account, nor any/limited details in reports) (Nej. Dvs, icke applicerbart eftersom man har inga underlag.) (Inget man har nån kontroll över, inget att bry sig om.)
2.Withdrawals, e.g. monthly Yes. As pension, Income. ###TBD. But ### Ja. Måste ses som Pension, dvs som Inkomst av tjänst. Räkna med kommunalskatt, minst.
6.457(b) Pre-tax (see 401(k)) (see 401(k)) (see 401(k)) (see 401(k)) (457(b) refer to plans in government like a 401(k) in the private sector. Src)
Räkna med kommunalskatt, minst.

Legend

 • “Räkna med kommunalskatt, minst.” – minst pga kan också bli fråga om statlig skatt beroende på hur hög inkomst man har
 • Inkomstskattwww4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2023.14/1225.html
 • Vilka skatter ska betalas? www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2023.14/2930.html 
 • Kapital, kapitalbeskattning, www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2023.14/2708.html
  • “Principer om kapitalbeskattning
   Det finns avgränsningar som avgör om en inkomst ska beskattas i inkomstslaget kapital i stället för i ett annat inkomstslag. I inkomstslaget kapital tas löpande inkomster upp och utgifter dras av enligt kontantprincipen. För att en kapitalvinst eller kapitalförlust ska uppkomma krävs en avyttring. Överskott av kapital beskattas med en statlig skatt på 30 procent. Underskott av kapital ger rätt till skattereduktion.”
 • (Use of colors are primarily use to highlight different types – rows – of accounts. No other meanings.)
 • Included A, B, C… for Columns and numbers (1, 2, 3,…) to simplify referencing in any discussions. E.g.
  • A.1. Would refer to Social Security as Savings Form
  • F.3.0. Beskattning i Sverige, av Rollover IRA, via Rollover-tillfället.
  • F.3.2. Beskattning i Sverige, av Rollover IRA, vid vanligt uttag från konto.

Research

 

Double Taxation US & Sweden / Dubbelbeskattningsavtalet

irs.gov/pub/irs-trty/sweden.pdf

“CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA
AND THE GOVERNMENT OF SWEDEN FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION
AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

GENERAL EFFECTIVE DATE UNDER ARTICLE 29: 1 JANUARY 1996″

THE BELOW is so far only for reference. Complicated legal text….

Dubbelbeskattningsavtalet:

 • Contracting states: Sweden and US
ARTICLE 19 Pensions and Annuities

1.

 

 

1. Subject to the provisions of Article 20 (Government Service) and of paragraph 2 of this Article, pensions and other similar remuneration in consideration of past employment and annuities derived and beneficially owned by a resident of a Contracting State shall be taxable only in that Contracting State.

###

pensions and other similar remuneration in consideration of past employment and annuities derived and beneficially owned by a resident of a Contracting State [Sweden or US] shall be taxable only in that Contracting State [Sweden or US].

i.e., J interpretation: pensions / similar related to

 • related to earnings while lived and paid taxes in Sweden are taxable ONLY in Sweden;
 • related to earnings while lived and paid taxes in US are taxable ONLY in US;
2. 2. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 of Article 20, pensions (including the Swedish “allmän tilläggspension”) and other benefits paid out under provisions of the social security or similar legislation of a Contracting State to a resident of the other Contracting State or a citizen of the United States shall be taxable only in the first-mentioned State. ###
3. 3. The term “annuities” as used in this Article means a stated sum paid periodically at stated times during life or during a specified or ascertainable number of years, under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration (other than services rendered or to be rendered). ###

4.

a)

 

4. a) In determining the taxable income of an individual who renders personal services and who is a resident of a Contracting State but not a national of that State, contributions paid by, or on behalf of, such individual to a pension or other retirement arrangement that is established and maintained and recognized for tax first-mentioned State as a contribution paid to a pension or other retirement arrangement that is established and maintained and recognized for tax purposes in that first-mentioned State, provided that:

###

 

 

(i)

(i) contributions were paid by, or on behalf of, such individual to such arrangement before he became a resident of the first-mentioned State; and

###

 

 

(ii)

(ii) the competent authority of the first-mentioned State agrees that the pension or other retirement arrangement generally corresponds to a pension or other retirement arrangement recognized for tax purposes by that State.

###
b) b) A pension or other retirement arrangement is recognized for tax purposes in a State if the contributions to the arrangement would qualify for tax relief in that State. ###
ARTICLE 20 Government Service
1. a) a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State. ###
b) b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who ###
(i) (i) is a citizen of that State; or ###
(ii) (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services. ###
2. a) a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State. ###
b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a citizen of, that State. ###
3. 3. The provisions of Articles 14 (Independent Personal Services), 15 (Dependent Personal Services), 16 (Directors’ Fees), 18 (Artistes and Athletes) and 19 (Pensions and Annuities) shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof. ###
ARTICLE 21 Students and Trainees
 

 

Social Security: Totalization Agreement with Sweden

ssa.gov/international/Agreement_Pamphlets/sweden.html

 

Socialförsäkrings­pension v. tjänstepension

Q: vad spelar det för roll om socialförsäkrings­pension eller tjänstepension, i Sverige

ChatGPT
 1. Socialförsäkringspension: Detta är den allmänna pensionen som betalas ut av den svenska staten till alla som har arbetat och betalat skatt i Sverige under en viss tid. Din inkomst och antal år du har arbetat påverkar hur mycket du får i socialförsäkringspension. Socialförsäkringspensionen är en grundläggande ekonomisk trygghet som är utformad för att hjälpa människor att täcka sina grundläggande levnadskostnader under pensionen.
 2. Tjänstepension: Tjänstepension är en form av pension som du kan få om du har arbetat inom den privata eller offentliga sektorn och din arbetsgivare erbjuder en sådan pensionsplan. Tjänstepensionen baseras på de villkor och avtal som gäller för din anställning och varierar därför mellan olika arbetsgivare. Tjänstepensionen kan vara betydligt högre än socialförsäkringspensionen, särskilt om du har haft högre inkomster och/eller arbetat länge inom samma organisation.

Så, vilken typ av pension som är bäst för dig beror på din individuella situation, inklusive din yrkesbana, inkomstnivå, arbetsgivare och dina personliga ekonomiska mål. Många människor har både socialförsäkringspension och tjänstepension, och de kompletterar varandra för att säkerställa en stabil och trygg ekonomi under pensionen. Det är viktigt att planera för din pension i god tid och överväga dina olika pensionsinkomstkällor för att få en klar bild av din ekonomiska situation under pensionen. Det kan vara klokt att söka rådgivning från en ekonomisk rådgivare eller pensionsexpert för att optimera din pensionsplanering.

 

Q. Är det någon skillnad i beskattningshänseende?

ChatGPT
 1. Socialförsäkringspension: Socialförsäkringspensionen beskattas enligt den så kallade allmänna pensionsavgiften (inkomstår 2021 var den 7 procent). Det innebär att en del av din socialförsäkringspension kommer att dras av i form av skatt innan den betalas ut till dig. Skatten beräknas och dras automatiskt av av Skatteverket.
 2. Tjänstepension: Tjänstepension beskattas också, men beskattningen kan variera beroende på vilken typ av tjänstepensionsavtal du har och din inkomstnivå. Det finns två huvudsakliga typer av tjänstepensioner i Sverige: ITP (Industrins och handelns tilläggspension) och ATP (Allmänna tilläggspensionen). Beskattningen av ITP och ATP kan variera och beror på avtalsvillkoren och din inkomst.

Det är viktigt att notera att det finns skatteförmåner och avdrag som kan påverka beskattningen av tjänstepensioner. Till exempel kan du ha möjlighet att göra avdrag för premiebetalningar till vissa tjänstepensionsplaner. Beskattningen kan också ändras över tid beroende på politiska beslut och lagändringar.

Därför är det klokt att rådfråga en skatteexpert eller pensionsrådgivare för att förstå hur din specifika situation påverkar beskattningen av din pension och för att optimera din skatteplanering inför pensionen. Det kan vara en komplex fråga som kräver professionell rådgivning för att säkerställa att du inte betalar mer i skatt än nödvändigt och att du utnyttjar eventuella skatteförmåner som är tillgängliga för dig.

google.com/search?q=allm%C3%A4nna+pensionsavgiften

Q: Ok, men jag menar när man tar ut pension

ChatGPT
 1. Socialförsäkringspension: När du tar ut din socialförsäkringspension är den beskattningsbar som vanlig inkomst och beskattas enligt den progressiva skattesatsen som gäller för ditt totala årliga inkomstbelopp, inklusive pensionen.
 2. Tjänstepension: Beskattningen av tjänstepension kan variera beroende på hur du väljer att ta ut den och de skattemässiga regler som gäller vid tidpunkten för uttag. Här är några alternativ:
  • Livsvarig utbetalning: Om du väljer att ta ut din tjänstepension som en livsvarig utbetalning kommer den beskattas som vanlig inkomst, och skattesatsen kommer att variera beroende på din totala årliga inkomst.
  • Kapitalutbetalning: Om du väljer att ta ut hela eller delar av din tjänstepension som en kapitalutbetalning, kommer en del av beloppet beskattas med en särskild skattesats. Den återstående delen kan placeras i en skattefri pensionsförsäkring, vilket innebär att det inte beskattas omedelbart, men skatt tas ut när du börjar ta ut pengarna från försäkringen.
  • Ålderspension: Om du har en tjänstepension som betalas ut som en ålderspension beskattas den som vanlig inkomst.

Beskattningen av pensioner kan vara komplex, och den kan variera över tid beroende på lagändringar och skattemässiga regler. Det är därför viktigt att rådfråga en skatteexpert eller en pensionsrådgivare för att få råd som är anpassade till din specifika situation. De kan hjälpa dig att planera din pension så att du betalar rätt mängd skatt och utnyttjar eventuella skatteförmåner som är tillgängliga för dig.

chat.openai.com/c/4b924aad-dd17-457a-ad75-bea63794b89e