Efter (HB24, Fas 4)

(Husbygge 24 | Fas 1:Tomt | Fas 2:Hus | Fas 3:Flytt | Fas 4:Efter)

Ingångssida för allt efter inflyttning.

Eget-Efteråt” (ansvariga: J&P). T.ex.: Utekök, grönsaksland, växthus, staket(?), mer träd, båtplats-relaterad (ev. uppställning av, beroende på storlek)

This is it. Mer kommer vad det lider… Kanske…

Endast för Medlemmar i
HB24_2_Protected


För medlemmar av gruppen HB24_2_Protected, inloggning ger mer information:


(Inloggningsmöjlighet visas bara om inte redan ÄR inloggad)