Tomt (HB24, Fas 1)

(Husbygge 24 | Fas 1:Tomt | Fas 2:Hus | Fas 3:Flytt | Fas 4:Efter)

Ingångssida för allt runt tomten.

Data

 • Strax under 1400 kvm stor tomt (1396 kvm)
 • Rå, plan, tomt som ligger “på landet” (mer om el, vatten, … nedan)
 • Finns troligtvis en hel del berg under (ej synligt), under delar av tomt iallafall
 • Hör till/ligger i Vagnhärad (samhälle), del av Trosa kommun, i Södermanlands län.

Saker att göras, att tänka på

 1. Städa tomt generellt, tillsammans med broder
 2. Träd – kapa ner kanske ett tjugotal väldigt höga popplar runt två sidor av tomt
 3. Lösningar för
  1. El (Vattenfall, lokal elektriker)
  2. Vatten (brunnslösning, tror ej några kommunala lösningar är tillgängliga, what so ever)
  3. Avlopp (någon form av egen lösning, -“-)
  4. Bergvärme (borra för) – plan var skulle kunna borra i framtid
  5. ( Fiber-Internet )
  6. ( Telefoni )

  (El, Vatten, och Avlopp: måste realiseras i denna fas 1.
  Resten endast för planering nu. Realisering mer i Fas 3:Flytt eller i  Fas 4:Efter)

Situationsplan

Situationsplan, att arbeta fram, med följande att ta hänsyn till:

 1. Hus – måste finnas på situationsplan
 2. Garage – måste finnas på situationsplan
 3. Attefallshus (planera för att eventuellt ha gång i framtiden, efteråt/fas 4)
 4. Grönsaksland (planera för var fixa med efteråt/fas 4)
 5. Växthus (planera för att EVENTUELLT kan sätta up efteråt/fas 4)
 6. Plats för att parkera 44′ båt / husbil / spela basketboll – hård are (cementerad?!) yta. Att diskutera lite mer internt J&P, ev tillsammans med byggare, och mark-entreprenör också i planeringsfas)

Endast för Medlemmar i
HB24_2_Protected


För medlemmar av gruppen HB24_2_Protected, inloggning ger mer information:


(Inloggningsmöjlighet visas bara om inte redan ÄR inloggad)