Husbygge 24 (HB24) – Projekt, – Start Here

(Husbygge 24 | Fas 1:Tomt | Fas 2:Hus | Fas 3:Flytt | Fas 4:Efter)

Ingångssida för projektet.

Inledning

Denna sida är startsida, topp-sida, för allting runt vårt “Husbygge 24”, med förkortning “HB24” som kommer att användas i alla dokument runt detta.

 • Husbygge 24” = J&P officiellt projektnamn
 • HB24” = J&P officiell förkortning av projetktnamn
 • Informellt också benämnt Sofiahemmet [by J&P] (ej att förväxla med Sophiahemmet) [P: augusti 2022]
 • Formell address TBD (To Be Determined)
 • (Använde initialt “Bygga i Sverige 2024” (“BIS24”) men ändrade detta september 2022)

Om “J&P”

 • “J&P”: Johan och Pernilla, gifta, make och maka
 • “J&P Gruppen/Group”, “J&P Aqua”, … – enbart en organisatorisk och funktionell indelning av olika verksamheter. T.ex.:
  • J&P Analytics” – data analys, data, statistik, och presentation
  • J&P Aqua” – allt runt båtar och båtliv
  • osv
  • J&P Homes
   • Som övriga “J&P <…>” enbart en organisatorisk och funktionell indelning
   • Ej någon legal entitet, dvs används aldrig för några legala avtal, kontrakt, et c.
    • För dylika används Johan och/eller Pernilla som privatpersoner.

Kontaktinformation

Faktiska uppgifter beskrivs INTE här på denna sida, webbsajt, utan meddelas endast via ett PDF dokument. Känsligare uppgifter som ej får vidarebefordras utan våra explicita medgivanden.

Det dokumentet innehåller t.ex.:

 • En primär emailadress (@google.com) som skall användas för all skriftligt kommunikation.
  • Ett par alternativa emailaddresser för högst personlig emailkommunikation.
 • Telefonnummer, post- och besöksadresser.
 • Grundläggande information om byggherrar, byggadress, fastighetsbeteckning o liknande.

Var (fastighet, tomt)

 • Vagnhärad – samhälle del av:
 • Trosa kommun (jandp.biz/travel/svn/trosa/), ligger i:
 • Södermanlands län
 • 61994 post nummer för fastigheten

Övergripande projektplan

Fas Område – Arbete Mer
Fas 0 Överordnad projektplan (ansvariga: J&P) Inget, här, än
Fas 1 Tomt – anläggningsarbeten (ansvariga: J&P; + Mark-Entreprenad företag, Vattenfall, kommunen, m.fl.)
*
Städa tomt, Kapa träd (20-tal höga popplar
* Lösningar för El, Vatten, Avlopp, Bergvärme, Internet-Fiber, et c
hb24/tomt/
Fas 2 Hus (ansvariga: J&P; + Totalentreprenad-företag, troligtvis) – allt från grund till hus att flytta in i hb24/hus/
Fas 3 Flytt (ansvariga: J&P; + Transportfirma, Tull och skatteverk, US, SE, polisen-ta tilllbaka vapen) – från USA hb24/flytt/
Fas 4 Eget-Efteråt” (ansvariga: J&P). T.ex.: Utekök, grönsaksland, växthus, staket(?), mer träd, båtplats-relaterad (ev. uppställning av, beroende på storlek) hb24/efter/

“Inget, här, än” – kan finnas – i många fall, Finns – på annan plats än i detta system.

För överordnad budgetterande, större utgiftsområden:

 1. Bostad – Tomt och Hus (“Fas 1” och “Fas 2”; ovan)
 2. Möbler och husgeråd (räknar inte med att ta med speciellt mycket från USA)
 3. Bil – om inte tar över någon eller några från USA
 4. Båt – måste fundera på den här, definitivt inte ta över någon av nuvarande men… köpa nått nere i Karibien och ta över till Sverige, …?! Nerifrån medelhavet, eller annorstädes i Europa (Vietnam känns väldigt långt bort även om det – av någon anledning – brukar ligga flera intressant objekt där.)
 5. Flytt (“Fas 3”)

Endast för Medlemmar i
HB24_2_Protected


För medlemmar av gruppen HB24_2_Protected, inloggning ger mer information:


(Inloggningsmöjlighet visas bara om inte redan ÄR inloggad)